بانک اطلاعاتی شهرستان بیرجند
برنامه زمانبندی کلاس های ورزشی(اوقات فراغت)در تابستان 91
     

 

 

جدول برنامه تمرینی هیأت های

ورزشی استان خراسان جنوبی

 

برای غنی سازی اوقات فراغت-تابستان91

*قابل توجه:متقاضیان مرکز استان

متقاضیان و خانواده های محترم می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص چگونگی ثبت نام در کلاس ها و برنامه های زمانبندی اعلام شده با

 دفاتر هیات های ورزشی در نوبت اداری صبح با شماره تماس1-4341320-0561 تماس حاصل کنند.

*قابل توجه :متقاضیان سایر شهرستانها:

 متقاضیان شهرستانی می توانند به سایت اداره مربوطه مراجعه و یا با شماره تلفن های مندرج در پایین جدول زمانبندی تماس حاصل کنند.

ردیف

نام هیأت

رده سنی

جنسیت

زمان تمرین روز / ساعت

مکان تمرین

نام مربی / درجه مربی

توضیحات

1

اسکواش

جوانان

آقا

شنبه 3تا4 وپنج شنبه 2تا4:30

مجموعه ولایت

محمد رضا خراشادیزاده درجه 2

خانم

شنبه6تا7 وسه شنبه و پنجشنبه5 تا6

مجموعه ولایت

فاطمه علیزاده درجه 3-حلیمه مسعودی درجه3

بزرگسالان

آقا

یکشنبه و سه شنبه2 تا3

مجموعه ولایت

وحید احراری درجه 3-محمد خراشادی زاده درجه 2

خانم

دوشنبه وچهارشنبه 6تا7

مجموعه ولایت

حلیمه مسعودی درجه 3-فاطمه علیزاده درجه 3

2

اسکیت

نوجوانان،نونهالان وجوانان

آقا

 

جمعه هر هفته 9 تا10:30

سالن رزمندگان

حسن شبانی درجه 3

 

نوجوانان،نونهالان وجوانان

خانم

جمعه هر هفته 10:30 تا12

سالن رزمندگان

زینب شبانی مربی پایه

 

3

بسکتبال

نوجوانان

آقا

روزهای فرد 18تا19:30

سالن تختی

آقایان عدل ومیهن دوست درجه 3

 

خانم

روزهای زوج 15تا16:30

سالن تختی

خانم دره کی وکاظمی درجه 3

 

جوانان

آقا

روزهای فرد 18تا20

سالن تختی

آقای خزاعی درجه 1

 

خانم

روزهای فرد 16تا30تا18

سالن تختی

خانم ولیپور ودباغ پور درجه 3

 

بزرگسالان

آقا

روزهای فرد 20تا21:30

سالن تختی

آقای سالاری نیا درجه 3

 

مینی بسکتبال

آقا

روزهای فرد 15 تا16:30

سالن تختی

آقای اسداللهی درجه 3

 

خانم

روزهای زوج 15 تا16:30

سالن تختی

خانم کاظمی ومحمود پور درجه 3

 

4

باستانی

نوجوانان

آقا

شنبه و دوشنبه  20:30

زورخانه موسی بن جعفر

ابولفضل ایوبی

 

جوانان

آقا

یکشنبه سه شنبه-پنجشنبه 20:30

زورخانه امیر عرب

مرتضی طحان

 

بزرگسالان

آقا

شنبه ،دوشنبه ،چهارشنبه 20:30

زورخانه مالک اشتر

علیرضا شاعر زاده

 

خردسالان

آقا

یکشنبه وسه شنبه 18 تا 19

زورخانه امیر عرب

مسعود خسروی

 

شنبه ودوشنبه 20:30تا 21:30

زورخانه غدیر

محمد رضا رضایی

 

5

بوکس

نوجوانان وجوانان

آقا

روزهای زوج 16:30تا 18

سالن مروت

امیر ثنایی درجه 2

 

جوانان-امید

آقا

روزهای زوج 18تا 19:30

سالن مروت

مسعود ضییائیان درجه 1 وامیر فغانی درجه 3

 

بزرگسالان-امید

آقا

روزهای فرد 20:30تا22

سالن مروت

محمد خزایی درجه 3

 

بزرگسالان

آقا

روزهای زوج 20:30 تا 22

سالن مالک اشتر

آقای رجب پناه درجه 2و قربانی درجه 3

 

6

تیراندازی

نوجوانان وجوانان

آقا

روزهای زوج 17تا18:30

دبستان مهر

آقای جعفری درجه 3

 

خانم

روزهای فرد 17تا 18:30

دبستان مهر

رویا مقصودی درجه 3

 

جوانان

آقا

 

 

 

 

خانم

 

 

 

 

بزرگسالان

آقا

روزهای فرد 18:30تا20

دبستان مهر

آقای جعفری درجه 3

 

خانم

روزهای زوج18:30تا20

دبستان مهر

رویا مقصودی درجه 3

 

7

تکواندو

آقا

روزهای زوج 18:30 تا 22

خانه تکواندو

علیرضا محمودی

 

روزهای فرد 20 تا 21:30

خانه تکواندو

حسین دهباشی

 

روزهای فرد 18:30 تا 20

خانه تکواندو

مجتبی خالصی

 

روزهای زوج 18:30 تا 20

باقران سیر نبش رجایی 18

مجتبی خالصی

 

روزهای زوج 18 تا 19:30

کانون بسیج

ابوالفضی چهکندی

 

خانم

روزهای فرد 17 تا 18:30

خانه تکواندو

فریبا محققی

 

روزهای فرد 16 تا 17:30

غدیر کارگران 26

فریبا محققی

 

روزهای فرد 18 تا 19:30

مالک اشتر

فریبا محققی

 

روزهای زوج 16:30 تا 18

خانه تکواندو

مهدیه سبزبان

 

دوشنبه و پنجشنبه 16:30 تا 18

کانون بسیج

فاطمه صادق پور

 

روزهای فرد 16:15 تا 17:45

قهرمانان معلم63

مریم جوادی

 

روزهای زوج 16:30 تا 17:45

امیرآباد- زیرزمین حسینیه صاحب الزمانیه (عج)

آزاده هزارجریبی

 

روزهای زوج 17:30 تا 18

حاجی آباد- خیابان ولی عصر (عج)

آزاده هزارجریبی

 

دوشنبه و پنجشنبه 15 تا 16:30

کانون بسیج

مینا حبیبی مقدم

 

روزهای زوج 16:30 تا 18

آیت ا... مدرس خیابان نواب صفوی

مینا حبیبی مقدم

 

8

تیراندازی با کمان

 

آقا

هرروز 15تا 18

سالن عفاف

محمد نوروز پور درجه 3

 

 

خانم

هر روز 15تا 19:30

چمن شماره 2 آزادی

مهری شمشیرکش درجه 3

 

9

جانبازان و معلولین

نوجوانان

آقا

روزهای فرد ساعت 15:30(دوومیدانی)

استادیوم آزادی

نداکامران درجه 3

 

خانم

استادیوم شهپر

سعید سموئی تجربی

 

بزرگسالان وجوانان

آقا

همه روزه 14تا 17:30(بوچیا)

سالن 22 بهمن

آقای عرب درجه 3

 

خانم

فاطمه جعفری درجه 3

 

بزرگسالان وجوانان

آقا

 

روزهای فرد 17:30 تا19(بسکتبال با ویلچر)

سالن 22 بهمن

سید حسین اصغری درجه 3

 

 

10

جودو

نوجوانان وجوانان

آقا

روزهای زوج 17تا18:30

سالن شهرداری

جعفر زنگویی درجه 3

 

آقا

روزهای فرد 17تا18:30

سالن شهرداری

میثم شفاعی مقدم درجه 3

 

نوجوانان وجوانان

خانم

روزهای زوج 17تا18:30

روزهای فرد 16 تا 17 دفاع شخصی

استادیوم آزادی

شهناز ملولی درجه 3

 

 

آقا

روزهای زوج18:30تا 20

استادیوم آزادی

عباس حسینی درجه1

 

جوانان وبزرگسالان

آقا

روزهای فرد 19 تا 20 دفاع شخصی

روزهای فرد 20الی 21:30

استادیوم آزادی

 

علی تهوری درجه 1

 

خانم

روزهای زوج ساعت 15:30 تا 17 دفاع شخصی

مجموعه سرحدی

استادیوم آزادی

فریبا محقق درجه 2

 

 

بزرگسالان

آقا

روزهای زوج20:30 تا 22

استادیوم آزادی

علی تهوری درجه 1

 

آقا

روزهای فرد 17تا18:30

روزهای فرد 20:30 تا 22

استادیوم آزادی

حسن کارکن درجه 1

 

نوجوانان

آقا

روزهای فرد 17تا18:30

استادیوم آزادی

حسین کارکن درجه 3

 

11

دوومیدانی

نونهالان

آقا

روزهای زوج 17تا19

استادیوم آزادی

غلامرضا سرزهی درجه 3

 

نوجوانان و جوانان

خانم

روزهای فرد 17تا19

استادیوم آزادی

مهدیه اعتصامی در جه 3

 

نوجوانان و جوانان

آقا

روزهای زوج هفته 17تا19

استادیوم شهید شهپر

حمید رضا درهی درجه3

 

12

ورزشهای رزمی

سبک کیک بوکسینگ

آقا

روزهای زوج 20:30تا22

علیرضا کاظمی درجه 2

سالن مروت

 

خانم

 

 

 

 

سبک کیک بوکسینگ

آقا

روزهای زوج 20:30تا22

محمد رضا کاظمی درجه 3

سالن مروت

 

خانم

 

 

 

 

آی کی دو آی کی کای

آقا

روزهای فرد 20تا21:30

محمد صادق رشیدی درجه 3

سالن شهید بهشتی

 

آقا

روزهای زوج 20:30تا22

محمد صادق رشیدی درجه 3

مدرس 11

 

13

ژیمناستیک

نونهالان

آقا

روزهای فرد16تا18

روزهای زوج 9:30 تا 11

روزهای زوج 17:30 تا 19

سالن کوشه ای

سالن کوشه ای

سالن بهاران

محمد علی پور درجه 3

محسن مسعودیان درجه 3

مصطفی سفری مقدم3

 

خانم

روزهای زوج 16تا17:30

روزهای فرد9:30تا10:30 (مهارتهای پایه)

روزهای فرد9:30تا10:30 (مهارتهای پایه)

روزهای فرد 17:30 تا 16

سالن کوشه ای

سالن کوشه ای

سالن بهاران

سالن بهاران

راضیه نصرآبادی- درجه 3

محبوبه ایزدی درجه 3

زینب صفدری- حبیبه رخشانی3

محبوبه ایزدی درجه 3

 

نوجوانان

آقا

روزهای فرد 16تا18

روزهای زوج 9:30 تا 11

روزهای زوج 17:30 تا 19

سالن کوشه ای

سالن کوشه ای

سالن بهاران

محسن مسعودیان درجه 3

محمد علی پور درجه 3

مهدی عجمی نژاد 3

 

خانم

روزهای زوج16تا17:30

روزهای فرد 17:30 تا 16

سالن کوشه ای

سالن بهاران

فاطمه خورشیدی-درجه 3

زینب صفدری 3

در فصل تابستان شیفتها افزایش میابد

جوانان

آقا

روزهای فرد 16تا18

روزهای زوج 17:30 تا 19

روزهای زوج 19 تا 20:30 (ایروبیک)

سالن کوشه ای

سالن بهاران

سالن بهاران

محمد علی شرقی نژاد  1

محمد علی شرقی نژاد  1

علی ماژانی 3

 

خانم

روزهای فرد 16:30 تا 17:30 (ریتمیک)

سالن بهاران

حبیبه رخشانی 3

 

14

شطرنج

نوجوانان

آقا

روزهای فرد16:30تا19:30

تالار شطرنج

میزانی درجه 3

 

خانم

روزهای زوج16:30تا19:30

تالار شطرنج

میزانی ونورمحمدی درجه 3

 

جوانان

آقا

روزهای فرد19:30تا21

تالار شطرنج

میزانی درجه 3

 

خانم

روزهای زوج19:30تا21

تالار شطرنج

میزانی ونورمحمدی درجه 3

 

 

 

 

 

15

شنا

نوجوانان

آقا

روزهای فرد 18تا19:30

استخر رضوی نژاد

اسماعیل عباسی درجه 2-رحیم دری درجه 2

 

خانم

روزهای زوج 18تا 19:30

استخر رضوی نژاد

پریسا زنجیریان و سمیه محبیان درجه 3

در حال حاضر کلاس تعطیل است

11و12 سال

خانم

روزهای زوج 18تا 19:30

استخر رضوی نژاد

پریسا زنجیریان و سمیه محبیان درجه 3

13و14-17و15 سال

آقا

روزهای فرد 18تا19:30

استخر رضوی نژاد

سید مجتبی حسینی وایمان امین درجه 3

خانم

روزهای زوج 18تا 19:30

استخر رضوی نژاد

زوفا زنجیریان درجه 2

 

16

شمشیربازی

نوجوانان

آقا

پنجشنبه ها 6تا 8

سالن قاسمی

آقای یساری

 

خانم

 

 

 

 

جوانان

آقا

دوشنبه وچهارشنبه 16تا18 و شنبه 18 تا 20

سالن قاسمی

آقای یساری

 

17

کونگ فو

تمام رده ها

آقا

روزهای زوج 18تا21

مسجد باقر العلوم

رضایی درجه 2

 

آقا

روزهای زوج 19تا20:30

باشگاه غدیر

مصطفی قارنی درجه 3

 

تمام رده ها

آقا

روزهای فرد 18تا19:30

کانون ورزشی بسج

محمد فضلی درجه 3

 

آقا

روزهای زوج18تا19:30

سجاد شهر هاجر شرقی

فیاض زاده درجه 3

 

خانم

روزهای فرد 16تا17:30

کانون ورزشی بسج

خانم یاری درجه 2

 

خانم

روزهای فرد 16تا17:30

باشگاه غدیر

خانم علی اکبری درجه 3

 

تمام رده ها

خانم

روزهای زوج 16تا17:30

بانوی شرقی

خانم همروان درجه 3

 

آقا

روزهای زوج 16تا17:30

بشرویه

آقای ساداتی پور درجه 3

 

آقا

روزهای فرد 21تا22:30

قاین

آقای صولتی درجه 3

 

خانم

روزهای زوج و فرد 15تا17و16تا18

قاین

خانم فرخی درجه 3

 

خانم

روزهای زوج 15تا17

قاین

خانم موسوی نژاد درجه 3

 

آقا

روزهای زوج 18تا20:30

نیمبلوک

آقای محمد آهن جان درجه 3

 

18

نجات غریق

در کلاس های اوقات فراغت همکاری می کنند

19

والیبال

امید وجوانان

خانم

روزهای زوج 15تا16:30

سالن حجاب

زهرا محمد زاده درجه 2

 

آزاد

خانم

روزهای فرد 15تا 16:30

سالن حجاب

خانم جوان درجه 2

 

امید وجوانان

اقا

روزهای زوج19:30تا21

سالن حجاب

آقای محبی درجه2

 

امید وجوانان

اقا

روزهای فرد 18تا19:30

سالن حجاب

آقای محبی درجه2

 

20

ووشو

نوجوانان و

جوانان

آقا

روزهای فرد 19:30تا21

باشگاه شهید صمیمی

مجید فلاح

 

آقا

روزهای زوج18 تا19:30

باشگاه شهید صمیمی

محمد رضایی پور

 

آقا

روزهای زوج18 تا19:30

خانه ووشو

نوید خرمشاد

 

خانم

روزهای فرد18 تا19:30

باشگاه شهید صمیمی

مریم سرزهی

 

جوانان وبزرگسالان

آقا

روزهای زوج 19:30تا 21

باشگاه شهید صمیمی

نوید خرمشاد

 

آقا

روزهای فرد 21تا22:30

باشگاه شهید صمیمی

عارف عابدینی

 

آقا

روزهای فرد 19:30تا21

خانه ووشو

وحید خرمشاد

 

آقا

روزهای زوج 19:30تا 21

خانه ووشو

مجید فلاح

 

 

 

21

وزنه برداری

 

 

نوجوانان ونونهالان

آقا

هر روز 16 تا 18

سالن فتوت

محمد حسن پوشیده رو درجه 2

 

جوانان  زرگسالان

آقا

هر روز 18 تا 20

سالن فتوت

آقایانمودی،مزروعی،کهنسال درجه 3

                 

 

                                                 

 

فهرست شماره تلفن های ادارات ورزش و جوانان

شهرستان های استان خراسان جنوبی

ردیف

شهرستان

تلفن

دورنگار

کد

1

بیرجند

6-4335553

4335557

-

2

قاین

 

5226716

5222071

5226716

5222210

0562

3

سرایان

8222250

8225665

8224546

0562

4

درمیان

3224590

3223890

3223890

0562

5

سربیشه

6-3624405

3624010

3623860

0562

6

نهبندان

6223817

6222411

0562

7

فردوس

6-2222385

2229005

2222386

0534

8

بشرویه

3222650

3227650

3227860

0535

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               روابط عمومی و امور فرهنگی

                                                                                   اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی

آخرین بروز رسانی : 1391/04/20 08:46:46  تعداد مشاهده : 1080  نویسنده / ویرایشگر : مهلا صادق زاده

اداره کل ورزش و جوانان استان خراسان جنوبی


طراحی و پیاده سازی توسط : دفتر داده پرداز بیرجند
RaakCMS